Плащане с Apple Pay в Wallet (Портфейл) на iPhone

March 14, 2019
0 Comment
https://help.apple.com/assets/5BC4D6DC0946226346E6B778/5BC4D7E8680CE2556D9A03AE/bg_BG/cb7e6f1a8afd5c90ef18241f2bf8ebc4.png

Използването на Apple Pay (на поддържаните модели) може да бъде по-просто от използването на физическа карта, а освен това е и по-сигурно. С помощта на вашите карти, записани в приложението Wallet (Портфейл)  можете да използвате Apple Pay, за да правите сигурни плащания в магазини, за транспорт, в приложения и в уеб сайтове, които поддържат Apple Pay. В Messages (Съобщения) използвайте Apple Pay, за да изпращате и получавате пари на и от приятели и семейство и за да правите покупки, като използвате функцията Бизнес разговор.

За да настроите Apple Pay, добавете вашите кредитни, дебитни или предплатени карти в Wallet (Портфейл).

(Картата Apple Pay Cash (Apple Pay пари в брой) е налична само в САЩ.)

Добавяне на кредитна или дебитна карта

бутона Add (Добави)

В Wallet (Портфейл) докоснете . Може да бъде поискано да влезете в iCloud с вашия идентификатор Apple ID.

Можете да направите следното:

Добавяне на нова карта: Поставете iPhone така, че картата да се появи в рамката, или въведете ръчно данните за картата.

Добавяне на предишни карти: Изберете картата, която е свързана с вашия идентификатор Apple ID, картите, които използвате с Apple Pay на другите ваши устройства, или картите, които сте изтрили. Докоснете Continue (Продължи), след това въведете CVV номера за всяка от картите.

Или, можете да въведете вашата карта от приложението на банката или на низдателя на картата.

Издателят на картата определя дали вашата карта може да се използва с Apple Pay и може да се наложи да предоставите допълнителна информация, за да довършите процеса на проверка.

Настройване на карта по подразбиране и пренареждане на вашите карти

Първата карта, която добавите към Wallet (Портфейл), става картата за плащане по подразбиране. За да настроите друга карта за карта по подразбиране, преместете я в началото на списъка.

В Wallet (Портфейл) изберете картата по подразбиране.

Докоснете и задръжте картата, след това я изтеглете до началото на списъка.

За да преместите друга карта, докоснете я и задръжте, след което я изтеглете до ново място.

 

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *