От Experian обясниха как точкуват всяка ваша стъпка при кредитния ви рейтинг

March 30, 2018
0 Comment

Всички знаем за различните оценки за кредитния ни рейтинг, но кредитните агенции във Великобритания –Experian, Equifax, CallCredit често пъти дават съвсем общи препоръки  за нашето поведение, като конкретният механизъм за даване или отнемане на точки беше неясен.

Вестник Daily Mail изиска от тях да разкрият кои фактори повишават или понижават кредитния ни рейтинг и с колко.

Да си припомним някои основни факти за кредитните агенции и кредитния рейтинг

Всяка кредитна агенция използва различна система. При Experian кредитният рейтинг е от 0 до 999, при Equifax – от 0 до 700, а при Callcredit – от 0 до 710.

Ако кредитните агенции определят, че вашият кредитен рейтинг е fair (задоволителен), какъвто е масовият кредитен рейтинг във Великобритания, това означава, че някои кредитни агенции и банки може да ви предложат кредит, но не всички ще го направят. Ако кредит ви бъде предложен, офертата няма да е най-добрата, а кредитният ви лимит ще е нисък.

При кредитен рейтинг, който е good (добър), вие ще бъдете одобрени за кредит от почти всички кредитни институции и банки и ще се класирате за оферти, които са по-добри от средните за страната. Ако кредитният ви рейтинг е excellent (отличен), ще бъдете одобрени от почти всички кредитни институции и банки и ще се класирате за най-добрите оферти за заеми, ипотеки и кредитни карти, с възможно най-голям лимит.

В случай, че кредитният ви рейтинг падне до poor (лош), повечето кредитни агенции и банки няма да ви дадат кредит или пък ще ви предложат възможно най-лошите оферти.

Как кредитните агенции определят кредитният ви рейтинг

От всички кредитни агенции, най-голямата и най-често използваната от тях – Experian, е с най-ясната и прозрачна система за това коя дейност колко точки ви носи или отнема.

Позитивни дейности за вашия

кредитен рейтинг

С колко точки се повишава той?
Не  харчите повече 30% от вашия кредитен лимит + 90
Изплащате дължимото по кредитната си карта всеки месец + 60
Не сте си отваряли банкова сметка или нова кредитна карта през последните 6 месеца + 50
Регистрирали сте се в избирателния списък + 50
Не сте сменяли доставчика на вашата кредитна карта през последните 5 години + 20
Плащате си автозастраховката на месечна база , вместо на годишна база + 20

 

Негативни дейности за вашия

кредитен рейтинг

С колко точки намалява  той?
Имате кредитна карта с лимит, по-малък от £250 – 40
Отворили сте си нова банкова сметка през последните 6 месеца – 40
Имате повече от £15 000 дълг по кредитна карта – 50
Използвате над 90% от лимита на вашата кредитна карта – 50
Имате само една кредитна карта, отворена през последните 18 месеца -75
Пропуснали сте да си платите сметка или друго планирано плащане – 130
Срещу вас има влязло в сила съдебно решение за дългове – 250
Преследват ви със съдия-изпълнител за неплатени дългове – 350

 

Callcredit и Equifax не могат да дадат подобна справка, защото при тях печалбите или загубите на точки от кредитния рейтинг се определят на индивидуален принцип. Например, при пропуснато плащане, хората, които редовно пропускат плащания губят по-малко точки, отколкото някой, който пропуска плащане за първи път, т.е. при тези кредитни агенции, най-много се наказва рязкото отклонение от обичайното поведение.

Съветът на различните кредитни агенции за поддържане на добър кредитен рейтинг

От Experian съветват да избягвате да правите твърде много отваряния и затваряния на банкови сметки, кредитни акаунти и други акаунти едновременно. Например, ако едновременно сключите нов договор за мобилен телефон, прехвърлите се на нов доставчик на електричество и газ, вземете автозастраховка на изплащане и кандидатствате за нова кредитна карта в рамките на 6 месеца, ще загубите 40 точки от вашия кредитен рейтинг. Същевременно обаче, ако в рамките на 18 месеца не отворите нито един нов кредитен акаунт (било то чрез кандидатстване за кредитна карта, вземане на заем или вземане на нещо на изплащане), ще загубите 75 точки от кредитния си рейтинг.

Ако кредитният ви файл съдържа негативна информация за вашето поведение, която е вярна, но вие имате извинение за своето поведение, свържете се с кредитните агенции. Например, ако сте пропуснали плащане поради престой в болница, обадете се на кредитните агенции и ги помолете да поставят бележка на вашия кредитен файл, която да обяснява поведението ви.

От Equifax съветват, ако сте получили отказ за кредит от някоя кредитна агенция, да я попитате за причината за отказа. Ако оттам посочат като основна причина вашия кредитен рейтинг, по закон имате право да обжалвате решението и да ги помолите да разгледат кандидатурата ви на индивидуално ниво, вместо да разчитат на информацията за вас от кредитните агенции.

Източник: вестник “БГБен”

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *