Най-често срещаните форми на кредитиране

January 20, 2016
0 Comment

Почти на всеки се налага да заеме пари в някакъв момент от живота си, независимо дали става дума за студентски заем, заем за закупуване на кола, или за изплащане на първо жилище.

 

Заеми – какво е на разположение за навършилите 18-годишна възраст

Има доста широка гама от продукти – заеми, достъпни за хора на възраст над 18 години, и въпреки че във Великобритания е незаконно да се заемат пари на всеки, ненавършил 18 години, все още можете много лесно да се озовете в дълг.

Всички форми на кредитиране са свързани с плащането на лихви, които трябва да бъдат показани за всяка форма на заем като Годишен процент на разходите (ГПР). Това е така, за да могат хората да сравнят разходите за различните продукти.

По-долу са изброени някои от най-често срещаните форми на кредитиране, подредени в приблизителен ред според техния ГПР, като тези с най-нисък ГПР са в началото, а с най-висок – най-отдолу.

Личен заем / Personal loan – Това обикновено е фиксирана сума, да кажем £1000, взети назаем за договорен период от време. Кредитът се погасява на месечни вноски до пълното му изплащане в края на периода. Това е една от най-евтините форми на кредитиране.

Овърдрафт – Вашият доставчик на банкова сметка ви позволява да вземете повече пари от сметката си, отколкото имате в нея. Това би трябвало да бъде много краткосрочна форма на заем, тъй като погасяването му става при всяко постъпление по разплащателната сметка. Някои доставчици на банкови сметки предлагат безлихвени овърдрафти. Имайте предвид, че ако ползвате овърдрафт без разрешението на банката, таксите могат да бъдат много високи.

Кредитна карта – Карта, използвана за закупуване на предмети. Парите не излезат от банковата ви сметка – вместо това получавате справка за вашия заем в края на всеки месец. След това имате възможност да изплатите пълния размер на салдото по картата (т.е. общата стойност на това, което сте похарчили), или не по-малко от 5% от остатъка. Ако решите да не плащате целия баланс, ще се начислява лихва върху останалия баланс по картата – тогава това се добавя към вашето извлечение за края на следващия месец. Ако изплащате само 5% от баланса на кредитна карта, ще отнеме много по-дълго време, за да върнете дълга, и освен това ще ви струва много повече.

Кредитни съюзи / Credit unions – Малки финансови организации, създадени от техните членове в подкрепа на местната общност. Те предлагат малки заеми – обикновено в размер на £3,000 или по-малко и по принцип са много по-евтини от краткосрочните заеми. По закон максималната тук е 3% на месец или 42.6% на година по APR (капакът в Северна Ирландия е 1% на месец).

Магазинни карти – Те работят по много подобен на кредитните карти начин, като основната разлика е, че можете да ги използвате само в магазини, които принадлежат към една и съща група. Те не са гъвкави колкото кредитните карти и е вероятно да ви излязат по-скъпо, тъй като обикновено имат по-висок APR / ГПР.

Краткосрочни заеми / Payday loans – Много краткосрочни заеми, предназначени да ви дадaт пари до получаването на заплата. Тези заеми са с изключително високи APRs и някои еднакво високи санкции за пропуснати погашения. Препоръчително е най-напред да разгледате останалите форми на заеми, а краткосрочните да оставите като последна възможност.

Кога да се заемат пари?

Дълговете могат да бъдат класифицирани като добри и лоши:

Добър дълг – всеки заем, който ви позволява да печелите пари или чрез който ще подобрите финансовите си перспективи в дългосрочен план, като например покупка на кола, така че да можете да пътувате до работа, или за студентски заеми, се класифицира като добър дълг, стига да е добре управляем и да можете да правите погашенията навреме.

Лош дълг – всеки заем, който не осигурява пълна възвращаемост, като например заеми за финансиране покупката на луксозни предмети или скъпи пътувания, е лош дълг.

Ние от Chikov.com можем да ви дадем финансов съвет и да ви помогнем да си намерите подходящ заем. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *