Как да постъпите, ако вашият застрахователен иск бъде отхвърлен?

March 8, 2017
0 Comment

LogoChikovLast2-2Лятото наближава с пълна сила, а в сезона на почивките нуждата от застраховка е все по – голяма! Ако вече сте си направили такава, то най – добре се разровете из документите си и си припомнете какво точно включва вашата застраховка. Ако пък вече ви се е наложило да я използвате, но не сте доволни от отношението на застрахователната ви компания към вас, то в тази статия ще ви запознаем с няколко стъпки, които можете да предприемете ако вашият застрахователен иск бъде отхвърлен.

Ако искането ви е било отхвърлено и мислите, че е несправедливо, има неща, които можете да направите, за да се справите с проблема.

Защо вашия иск може да бъде отхвърлен?
Какво да правите, ако смятате, че искането ви не би трябвало да бъде отхвърлено?
Имате ли нужда от “експерт”,който да ви помогне с вашата жалба?

Защо вашия иск може да бъде отхвърлен?
Има редица причини, поради които искът ви може да бъдат отхвърлен.

Невярна информация – ако сте предоставили грешна информация (например, за това как нещо е било повредено), това може да повлияе на вашия иск
Липса на адекватна грижа – например, оставяйки ценности на таблото на вашия автомобил или мобилния си телефон в автобуса може да означава, че няма да получите обезщетение, съгласно условията на полицата
Ако не сте доволни от причините, поради които застрахователната компания отхвърля искането ви, имате право да подадете жалба.

Какво да направите ако мислите, че искането ви не трябва да бъде отхвърлено?

Проверете застрахователната си полица

Проверете детайлите на вашата полица и дали фактите отговарят на причината за отхвърлянето.
Проверете дали са попълнени вярно всичките ви данни .
Отбележете точния текст във вашата полица, който казва, че би трябвало да сте обезщетени – ще ви потрябва по-късно.
Нови правила гласят, че една застрахователна компания не може да отхвърли искането ви, ако сте полагали разумни грижи за застрахованите ви обекти.
След това намерете всякаква друга документация, която се отнася до вашата застраховка Например, ако сте изпратили до вашата застрахователна компания писмо с което ги уведомявате за промяна в обстоятелствата (това е ваша отговорност), опитайте се да намерите копие на писмото.

Свържете се със застрахователната компания

След като сте разгледали вашата полица е време да се свържете с вашата застрахователна компания.Можете да се обадите на отдел жалби или да изпратите официално писмо с оплакването си и да го изпратите до фирмата.

Как да напишем официално писмо жалба?

-Напишете думата “жалба” ясно в началото.

-Сложете датата на писмото.

-Дайте вашето име и номер на полицата.

-Обяснете вашата жалба ясно, като посочите , защо мислите, че искането ви не трябва да бъде отхвърлено.

-Включете всяко доказателство, което може да подкрепи вашата жалба.

-Кажете какво бихте искали компанията да направи, за да оправи нещата.

-Заявете, че ако сте недоволни от отговорите на компанията ще отнесете въпроса към Службата на финансовия омбудсман.

Вземете независима оценка
Ако проблемът е технически и вашата застрахователна компания твърди,че той е вследствие на неправилна експлоатация или износване,а според вас проблемът не е по ваша вина,можете да наемете независим експерт,който да направи оценка на щетата.Докладът,който ще изготви оценителят изпратете като доказателство на застрахователната ви компания.

Обърнете се към омбудсман

Ако след подаване на оплакването към застрахователната компания все още не сте доволни от резултата имате право да подадете жалба до службата на финансовия омбудсман.Можете да подадете жалба след като получите окончателен отговор от компанията, или ако не сте получили отговор до 8 седмици след подаването на жалбата.
Службата за финансов омбудсман е независим, безплатна услуга, която извършва проверки по жалби от физически лица за финансови компании. Ако сте подали жалба до тях, те ще разгледат двете страни на историята, и ще се опитат да намерят справедлив изход на базата на фактите и на здравия разум.

Ако решат , че искането ви е погрешно отхвърлено, услугата омбудсман има силата да накара застрахователната компания да:

Обясни действията си
Се извини и плати обезщетение или да предприеме подходящи мерки, за да промени резултата.

Изтеглете и попълнете формуляр за жалби от сайта на . Изпратете го с копие от окончателния отговор от вашата застрахователна компания, както и всички други документи, които имате.

Имате ли нужда от експерт, който да ви помогне с жалбата?

Вие няма да имате  нужда от специална помощ за написване на вашата жалба.Освен това, службата омбудсман е безплатна и служителите в нея предпочитат да чуят от вас проблема,представен с вашите думи.

Въпреки това, ако сте решили да наемете някой, който да представи вашия случай вместо вас – например, claims management company-  почти сигурно ще трябва да покриете разходите за тази услуга сами.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *