Имате ли нужда от застраховка живот?

March 18, 2015
0 Comment

Не всеки има нужда от животозастраховане. Но ако вашите деца, партньор или други роднини зависят от доходите ви, за покриване на ипотека или други разходи за живот, тогава отговорът е да – най-вероятно е добре да имате застраховка живот, тъй като тя ще допринесе за осигуряване на вашето семейство, ако с вас се случи най-лошото.

Какво е застраховка живот

Застраховката живот може  да изплати на хората, зависещи от вашата издръжка еднократна сума или периодични плащания, ако умрете.

Срочните животозастрахователни полици (Term life insurance) работят за определен период от време – например 5, 10 или 25 години. Тези видове полици изплащат суми само ако смъртта настъпи по време на срока на полицата.

Животозастрахователните полици за цял живот (whole-of-life policy) изплащат сумите без значение кога е настъпила смъртта, стига редовно да сте плащали своите премии.

Какво не се покрива от застраховка живот

Застраховката живот има покритие само в случай на смърт – ако не можете да се грижите за семейството си поради заболяване или инвалидност, няма да имате покритие.

При повечето полици има някои изключения (неща, които не покриват). Например те не могат да изплащат обезщетения, ако причината за смъртта са наркотици или злоупотреба с алкохол. Обикновено ще трябва да доплатите, за да имате покритие в случай че практикувате рисков спорт.

И ако имате сериозен здравен проблем, когато сключвате полицата, вашата застраховка може да изключи всяка причина за смърт, свързана с това заболяване.

Можете да си купите полици, които включват други видове покритие, като такова при обща и трайна нетрудоспособност и критично заболяване.

Имате ли нужда от застраховка живот

Ако имате близки, които разчитат на вашата издръжка – като деца в училищна възраст, партньор, който разчита на приходите ви или семейството ви живее в къща с ипотека, която плащате – застраховката живот може да им осигури финансово спокойствие, ако с вас се случи най-лошото.

Не може да разчитате на правителството да се грижи за семейството ви – сумата, която те ще получат от държавата е много по-ниска, отколкото бихте очаквали. Ако искате да подсигурите семейството си финансово, в случай че вас вече ви няма, застраховката живот е задължителна.

Знаете ли че…
Двама от трима души в Обединеното кралство имат застраховка живот.
Източник: Асоциация на британските застрахователи

Кой не се нуждае от застраховка живот

Ако сте сами, или ако партньорът ви печели достатъчно, за да издържате семейството си, може да нямате нужда от животозастраховане. От друга страна обаче, може да искате да заделите достатъчно пари, под формата на спестявания, които да покрият всички разходи за погребение.

Ако имате деца или има други хора, разчитащи на вашата издържка, но имате служебен пакет, който включва „death in service“ обезщетения, може би няма да се нуждаете от допълнителна застраховка живот.

Много работодатели включват в договорите на своите служители това, което е известно като death-in-service – изплащане на еднократна сума, ако умрете, докато работите за компанията. Просто се уверете дали ползите биха били достатъчни, за да покрият нуждите на семейството ви – ако това не е достатъчно, можете да допълните със застраховка живот. Но имайте предвид, че ако спрете да работите за този работодател, вероятно поради влошено здраве, може да загубите правото си на death-in-service обезщетения и може да не сте в състояние да сключите застраховка живот по това време.

Струва ли си парите животозастраховането

Ако сте млади, или пък не толкова млади, но все още здрави – застраховката живот би имала много добра стойност.

Често само няколко пенса на ден са достатъчни, за да подсигурите на вашите близки значителна финансова защита.

Но премиите варират, така че е добра идея да разгледате различни оферти.

Знаете ли че…
Средната животозастрахователна премия за непушач на възраст 54 г. е £100,000 в продължение на 10 години, което е по-малко от £1 на ден – това е по-малко от цената на едно кафе или вестник.
Източник: Which, април 2013

Други видове застраховки, които е добре да вземете предвид

Застраховката живот обхваща най-лошия случай, но също така е важно да се помисли как може да плащате сметките си или вашата ипотека, ако не сте в състояние да работите поради болест или нараняване.

Ако не разполагате със служебен пакет за наети лица, на който да разчитате, или достатъчно спестявания, за да се справите със заболяване – може да предпочетете да купите и застраховка за защита на доходите (income protection insurance), покритие при критична заболявания (critical illness cover) или и двете. Може да изберете това:

– вместо застраховка живот (ако няма хора на ваша издръжка);

– в допълнение към застраховката живот (ако има хора на ваша издръжка)

Critical illness insurance или застраховка критично заболяване изплаща еднократна сума или прави редовно плащане, като ви помага да покриете ипотека или други разходи, ако страдате от една от болестите или нараняванията, посочени във вашата полица. Полиците при Critical illness insurance имат много строги критерии и не включват неща като стрес или болка в гърба – две от най-често срещаните причини хората да спират работа.

Income protection insurance или застраховка защита на доходите обхваща по-широк спектър от заболявания и увреждания и дава редовни плащания, докато не се възстановите достатъчно, за да се върнете на работа, да се пенсионирате или докато не достигнете края на срока за плащане на полицата.

Можете да купите полица за критични заболявания като самостоятелна такава или като добавка към животозастрахователна полица.

Ние можем да ви помогнем да си направите изгодна застраховка живот напълно безплатно. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *