Данъци и квалифицирани животозастрахователни продукти

July 27, 2016
0 Comment

Ако сте използвали вашата ISA отстъпка (Individual Savings Accounts / Индивидуални спестовни сметки) и търсите други опции за ефективни данъчни спестявания и инвестиции, застраховката живот е нещо, на което си заслужава да обърнете внимание. Съществуват полици, които предлагат различни опции и, които правят повече от това просто да изплатят определена сума в случай на смърт. Можете да ги използвате като данъчно ефективни места, където да съхранявате и увеличавате парите си.

Животозастраховането като инвестиция

Някои животозастрахователни продукти са проектирани да бъдат инвестиция, както и форма на защита.

Те се наричат фондове или инвестиционни планове (ако плащате редовно премии) или инвестиционни бонове или облигации с еднократна премия (ако плащате една или повече еднократни суми).

Данък върху животозастрахователни инвестиции

Всички видове застраховки живот имат сложни данъчни правила, но ако използвате вашата като инвестиция, най-важният въпрос, на който трябва да си отговорите е дали тя е квалифицирана полица.

Съвет

Данъчното влияние на животозастрахователната полица се определя от това дали е квалифицирана или неквалифицирана полица. Ако се съмнявате, говорете с независим финансов съветник.

Какво е квалифицирана животозастрахователна полица?

Квалификационните правила може леко да варират в зависимост от вида на полицата и са доста сложни.

Допълнителна информация за квалификационните условия на полицата може да бъде намерена на интернет страницата на HMRC.

Данъчни предимствата на квалифицираните полици

Най-общо казано, всяка печалба на една квалифицирана полица е необлагаема. Печалбата на неквалифицирана полица може да бъде предмет на по-високи и допълнителни ставки на данъка върху доходите.

Изчисляването на всяка печалба се основава на откупната стойност или падежа на полицата. Използването на квалификационния статус е преди всичко с цел да се възползвате от данъчните облекчения, които предоставят квалифицираните полици. Но въвеждането на лимит на премията от £3,600 на година за квалифицирани полици, в сила от 6 април 2013 г. стана причина много доставчици да ги изтеглят от пазара.

За данъчната 2015-2016 година, максималната сума, която може да спестите чрез ISA е £15,240.

Знаете ли, че…

Доставчиците на продукта трябва да ви предоставят разбираема информация, съдържаща “ключови факти” като: каква е инвестицията и как работи тя, основните рискове, такси и кога ще имате право на достъп до услугата финансов омбудсман и Financial Services Compensation Scheme.

Такси и разходи

Подобно на повечето инвестиционни пакети, инвестициите от животозастрахователни полици идват с такси за управление, инвестиционни такси и други разходи. Ако таксите и налозите са твърде високи, те може да компенсират всички данъчни предимства, така че винаги е добре да проверявате какви са те и да разгледате различни варианти преди да инвестирате.

Неквалифицирани животозастрахователни полици

Неквалифицираните животозастрахователни полици също могат да имат данъчни предимства.

През всяка година преди полицата да стигне края на срока си и да стане дължима, можете да теглите до 5% от сумата, която инвестирате, без това да доведе до незабавен данъчен пасив. Това позволява временно ползване на всеки ръст в стойността на полицата без то да бъде облагано с данъци. Това е така, защото всеки данък върху доходите възниква само ако и когато полицата е изтекла.

Данък върху такива тегления се плаща само в края на тази полица.

Ние от Chikov.com можем да ви дадем подходящ застрахователен съвет. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *