Автомобилно застраховане – как изглежда добрата полица?

October 1, 2017
0 Comment

Полиците при автомобилното застраховане имат множество условия – някои важни, други не чак толкова. Тази статия ще Ви насочи към тези от тях, които полицата “трябва да има”, “би трябвало/би могла да има” или “може да има”, за да сте сигурни, че купувате най-правилната за вас.

 

 

Условия, които ТРЯБВА да има

Условия, които трябва да има Какво ще предложи най-добрата полица
Покритие на предното стъкло – това означава, че предното стъкло ще бъде поправено или заменено в случй на загуба или повреда.

 

До пазарната стойност

 

Имайте предвид, че прозорците и покрива може да не бъдат включени.

И ако използвате неоторизиран сервиз вашата застрахователна компания може да ограничи размера на сумата, която ще изплати в случай на иск.

Лични вещи – покрива загуба или повреда на вашите лични вещи след инцидент, пожар или кражба, докато те са в колата Ви. Например, чанти, CD-та и др.

 

£200 или повече 

Имайте предвид, че, обикновено, не са включени пари, кредитни или дебитни карти, билети.

 

Кражба на вещи от отключени коли или такива със сгъваем покрив не са обхванати, освен ако не се съхраняват в заключен багажник.

 

Загуба или кражба на ключ – ако ключовете Ви за колата, запалването, алармата, имобилайзера, волана или гаража бъдат изгубени или откраднати, застрахователят ще плати за покриване на разходите за подмяна на ключовете и ключалките.

 

£300 или повече

Имайте предвид, че ако ключовете, заключващия предавател или картата за влизане са останали в или върху колата по време на загубата, или са взети без ваше разрешение от член на семейството Ви или лице, което живее в дома Ви, тогава няма да имате покритие.

 

Защита на отстъпките за „no claims bonus“ – предпазва отстъпките по вашия no claim bonus и гарантира, че няма да ги загубите вследствие на иск.

 

Добавяйки тази защита към вашата полица или включването и като стандартно условие Ви позволява до два иска в период от три години

Има ограничения за броя на исковете, които ви е позволено да направите в рамките на определен период от време – трябва да проверите какво позволява вашата застрахователна компания.

 

Car rescue cover – ако претърпите злополука, и колата ви не може да се движи, застрахователната компания ще покрие разходите за отстраняване на превозното средство от мястото на произшествието.

 

Покритие на разходите (в разумни граници) за придвижването на превозното средство от мястото на инцидента до най-близкия сервиз.

 

Предоставяне на кола / Courtesy car – ако сте участвали в произшествие и вашият автомобил се нуждае от ремонт, след това ще Ви бъде предоставен алтернативен автомобил, който да ползвате докато сте без вашия.

 

Може да изберете дали да добавите това условие допълнително или да бъде част от стандартните условия по вашата полица 

Тук е възможно да има ограничения в броя на дните (например 14-28 дни).

В повечето случаи можете да получите автомобил за временно ползване само когато колата действително се ремонтира в определения гараж.

 

Гарантирани ремонти – застрахователят ще гарантира извършването на всички ремонтни дейности, които трябва да станат в техните одобрени сервизи.

 

12-месечна гаранция

Ремонти, извършени от някой, който сам сте избрали, няма да бъдат обхванати.

 

 

Условия, които БИ ТРЯБВАЛО / БИ МОГЛО да има

Условия, които би трябвало / би могло да има Какво ще предложи най-добрата полица
Замяна на автомобил – ако колата е открадната и не бъде възстановена или е повредена вследствие на злополука, пожар или кражба (и разходите за ремонт са над определен процент от препоръчителната цена на производителя) вашия застраховател може да замени вашата кола с чисто нов автомобил от същата марка и спецификация.

 

60% от продажната цена и в рамките на 12 месеца

 

Имайте предвид, че може да не получите покритие, ако не сте първият регистриран собственик на превозното средство.

Колата ще трябва да бъде под определена възраст – обикновено 12-24 месеца.

 

Стерео и сателитна навигация – осигурено е покритие в случай на загуба или повреда на стерео и / или сателитно оборудване за навигация.

 

До пазарната стойност (за оборудването на производителя)

Имайте предвид, че ако оборудването не е на производителя (закупено е отделно към колата), може да нямате покритие или то да бъде за различна сума.

 

Транспорт при злополука – ако сте участвали в произшествие, вследствие на което колата Ви не може да се движи, вашата застрахователна компания ще се погрижи Вие и вашите пътници да бъдете транспортирани от мястото на произшествието.

 

Като стандартно покритие – до седем пътници

Някои застрахователи ограничават броя на пътниците, които ще бъдат транспортирани.

 

Хотелски разходи – ако след произшествие не можете да продължите пътуването си или да се прибере у дома, застрахователната компания ще плати за разходите Ви за хотел, за вас и вашите пътници.

 

£250 или повече

 

Покритие при повреда – осигурява помощ, ако вашият автомобил се повреди и се нуждае от ремонт или извозване до гараж. Може да изберете дали да добавите това условие допълнително или да бъде част от стандартните условия по вашата полица

 

24-часова гореща телефонна линия – осигурява 24-часова телефонна линия за помощ, на която можете да се обадите в случай на извънредна ситуация.

 

Tелефонна линия за аварии, включена в стандартните условия
Цялостна загуба / Total loss courtesy car – ако колата ви е открадната или се повреди застрахователят ще ви осигури временна кола, докато вашия иск бъде уреден.

 

Може да изберете дали да добавите това условие допълнително или да бъде част от стандартните условия по вашата полица

Ще Ви бъде предоставен автомобил само за ограничен период от време (в диапазона от 2-28 дни).

 

Правни разноски – правна помощ за възстановяване на вашите “незастраховани загуби” след инцидент, който не е по ваша вина. Например, в резултат на аварията може да възникнат разходи, свързани с иск за телесни повреди, коли под наем или дневни разходи.

 

Може да изберете дали да добавите това условие допълнително или да бъде част от стандартните условия по вашата полица

Вие няма да получите покритие за правни разноски, за които не сте се договорили с вашата застрахователна предварително.

Уверете се, дали вече нямате такова покритие.

Разходите за резервни части не са обхванати.

 

 

Условия, които МОЖЕ да има

Условия, които може да има Какво ще предложи най-добрата полица
Шофиране в чужбина – осигурява същото ниво на покритие, т.е. цялостно, third party, пожар и кражба, или само third party, докато карате колата си в чужбина.

 

Може да изберете дали да добавите това условие допълнително или да бъде част от стандартните условия по вашата полица

Страните, които не са посочени в рамките на полицата, няма да бъдат обхванати. Може да имате възможност за отделни покритие, но трябва да се свържете с вашия застраховател за потвърждение.

 

Детско столче за кола – след злополука, пожар или кражба вашата детска седалка за автомобил ще бъде заменена.

 

Замяната се извършва независимо от това дали столчето е повредено в произшествието или не

Някои полици само ще заменят седалката, ако има видими повреди или заменената седалката може да е до определена парична сума.

 

По-голяма временна кола – след злополука, обикновено застрахователите ще предоставят малка временна кола. Това покритие ще даде възможност за подобряване на вида на временния автомобил, чрез получаване на по-голям такъв или превозно средство с размер, равностоен на този на собствения Ви автомобил.

 

Може да изберете дали да добавите това условие допълнително или да бъде част от стандартните условия по вашата полица

При някои полици, използването на автомобила ще бъде ограничено до определен брой дни (14-28 дни).

 

 

Неща, за които да внимавате

За какво да внимавате Какво ще предложи добрата полица
Excess при случайна повреда – сума пари, която трябва да платите в случай на иск при случайна щета.

 

£100 или по-малко

 

Excess  при замяна на предно стъкло – сума пари, която трябва да платите в случай на искане за замяна на предното стъкло.

 

Застрахователите често предоставят възможността сами да изберете колко да плащате за искове, в замяна на по-ниска премия. Ако изберете по-висок excess ще трябва да плащате повече за всеки иск.

 

 

Ние от Chikov.com можем да ви дадем застрахователен съвет и да ви помогнем да си намерите подходяща застраховка. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *